YENİ KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİŞİM - Ekonomistci YENİ KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİŞİM - Ekonomistci
YENİ KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİŞİM


Yönetişim, kamu yönetiminin tartışılmasıyla gündeme gelmiştir ancak anlamı tam olarak günümüzde de hala kesinleştirilemeyen bir terimdir.
YENİ KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİŞİM

Yönetişim daha çok uygulamaların süreçleriyle, kamusal politikaların nasıl oluşturulduğuyla ve yönetildiğiyle ilgilenirken yeni kamu yönetimi bu uygulamaların sonuçlarıyla ilgilenmektedir. Yeni kamu yönetimi reform sürecinde kurumlar arası bir programdır ancak yönetişim bu süreçte perspektif olarak dikkat çeker. Yönetişim politik bir teori iken YKY örgütsel bir teoridir. Yönetişim özel sektör ile kamu sektörünün çıkarlarını ve yönetim yapılarını birleştirme, yönetimin sınırlarını aşma ve işbirliğine dönük olma çabasındadır. YKY ise içe dönüktür ve sadece kamu sektörü müşterilerinin tatminiyle ve aralarındaki alışveriş ile ilgilenmektedir. Her iki yaklaşımın farklılıklarına karşın ortak yönleri de vardır. Örneğin her iki yaklaşım da hükümetin doğrudan hizmet sunması yerine kamu politikaları için karar vermesinin gerekli olduğu ve özel sektör ile kamu sektöründeki farklılıkların göz ardı edilmesi gerektiği yönündedir.

Yönetişim Türleri;

1- Küresel Yönetişim: Küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan sorunlar (salgın hastalık vb.) da küresel boyut kazanmaya başlamıştır. Bu sorunlarla baş edebilmek için ise insanlığın işbirliği içerisinde olması gerekmektedir. Bu sorunlar nedeniyle küresel yönetişim, küresel iktidar ilişkilerindeki devletlerin yanı sıra devlet haricindeki örgütlerin, örneğin finans piyasalarının, çok uluslu şirketlerin ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarının da işbirliği içerisinde olması gerektiğini ortaya atmıştır.

2- Kamu Yönetişimi: Kamu yönetişimi; kamu ve özel sektörün, bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının yönetime katılımları biçimde tanımlanır. Bunun yanı sıra ulusal, yerel, bölgesel, siyasal, sosyal grupların, baskı gruplarının, sosyal kuruluşların, özel ve ticari organizasyonların hepsinin yönetimini içermektedir.

3- İyi Yönetişim: Yönetişimin ilkelerinin uygulanması iyi yönetişim olarak adlandırılır. İyi yönetişim demokratik bir yönetim oluşturulabilmesi için gerekli olan ilkeleri içeren bir anlayıştır. Bu ilkeler; katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik, etkinlik, tutarlılık, adillik ve hukuka bağlılık olarak sıralanmaktadır. Toplumsal yaşamda dört temel düzeyde gerçekleşir:

a) Kamu düzeyinde: Kamu yönetiminde katılımcılığın önemsenmesi, özendirilmesi ile başlar ve kararların adil; uygulamaların etkin olmasıyla sonuçlanır.

b) Özel sektör düzeyinde: Bu düzeyde ise iyi yönetişim iki kanalda gerçekleşir. İlki şirketlerin kendileri etkinliği, yönetim düzeyinde şeffaflığı, verimliliği, adil kararları ve yönetimde katılımı yaşama geçirirler. İkincisi ise toplumsal projelere bütçe ayırırlar ve yöneticiler ve çalışanlar zamanlarının bir kısmını bu projeler için ayırırlar.

c) Sivil toplum kuruluşları düzeyinde: “Toplam Kalite Yönetimi'' ilkelerini uygulamaları, yöneticilerin seçiminde işini iyi yapanı seçme anlayışının olması ve daha birçoğu sayesinde sivil toplum kuruluşları iyi yönetişimin topluma yerleşmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar.

d) Bireysel düzeyde: Her birey kendi sorumluluklarını yerine getirirken aynı zamanda adillik, tutarlılık, şeffaflık, verimlilik, etkinlik ve katılımcılık gibi iyi yönetişimin ilkelerine sahip çıkarsa kurumların gelişmesinde ve toplumsal refahımızın artmasında etkin rol oynar.

 

 

Etiketler:


Bir Yorum Yaz
Bu site çerez kullanıyor. Siteye göz atmaya devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Şartlar ve KoşullarReklam Politikamız, Hakkımızda