Türkiye'de nüfusun yüzde 9,7'si yaşlı - Ekonomistci Türkiye'de nüfusun yüzde 9,7'si yaşlı - Ekonomistci
Türkiye'de nüfusun yüzde 9,7'si yaşlı


Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 5 yılda yüzde 24 artarak, geçen yıl 8 milyon 245 bin 124 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2021 itibarıyla yüzde 9,7'ye çıktı.
Türkiye'de nüfusun yüzde 9,7'si yaşlı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını deklare etti.

Buna gore, 2016'da 6 milyon 651 bin 503 kişi olan 65 yaş ve üzeri nüfus, son 5 yılda yüzde 24 artarak 2021'de 8 milyon 245 bin 124 şahıs oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı 2016'da yüzde 8,3 iken, 2021'de yüzde 9,7'ye çıktı.

Yaşlı nüfusun 2021'de yüzde 44,3'ünü erkek nüfus, yüzde 55,7'tepsi hanım nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025'te yüzde 11, 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3, 2060'ta yüzde 22,6 ve 2080'de yüzde 25,6 olacağı öngörüldü.

Yaşlı nüfus yaş grubuna gore incelendiğinde, 2016'da yaşlı nüfusun yüzde 61,5'inin 65-74 yaş grubunda, yüzde 30,2'sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 8,2'sinin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer almış olduğu görülürken, 2021'de yüzde 64,7'sinin 65-74 yaş grubunda, yüzde 27,3'ünün 75-84 yaş grubunda ve yüzde 8'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer almış olduğu belirlendi.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAŞ YAPISI DEĞİŞTİ

 

Nüfusun yaşlanmasıyla alakalı bilgi veren göstergelerden önde gelen ortanca yaş, 2016'da 31,4 iken 2021'de 33,1 oldu. Ortanca yaş 2021'de erkeklerde 32,4, hanımlarda 33,8 olarak gerçekleşti.

Nüfus projeksiyonlarına bakılırsa, ortanca yaşın 2025'te 34,1, 2030'da 35,6, 2040'ta 38,5, 2060'ta 42,3 ve 2080'de 45 olacağı tahmin edildi.

Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını anlatım eden yaşlı bağımlılık payı, 2016'da yüzde 12,3 iken 2021'de yüzde 14,3'e çıktı.

Nüfus projeksiyonlarına gore, yaşlı bağımlılık oranının 2025'te yüzde 16,4, 2030'da yüzde 19,6, 2040'ta yüzde 25,3, 2060'ta yüzde 37,5 ve 2080'de yüzde 43,6 olacağı öngörüldü.

Nüfus tahminlerine göre, 2021'de dünya nüfusunun 7 milyar 831 milyon 718 bin 605 kişi, yaşlı nüfusun ise 764 milyon 321 bin 142 kişi olduğu tahmin edildi. Buna gore, dünya nüfusunun yüzde 9,8'ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke, yüzde 34,3 ile Monako, yüzde 28,8 ile Japonya ve yüzde 22,8 ile İtalya oldu. Türkiye, 167 ülke arasında 68. Sırada yer aldı.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2021'de yüzde 20,1 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 19,2 ile Kastamonu, yüzde 17,8 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,5 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,9 ile Hakkari, yüzde 4 ile Şanlıurfa izledi.

Yaşlı nüfus oranı il düzeyinde yıllara gore incelendiğinde, toplam nüfus arasında yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il sayısı 2016'da 8 iken, 2021'de 22 oldu. Nüfus projeksiyonlarına gore yaşlı nüfus oranının en yüksek olacağı il sayısının 2025'te 33'e çıkacağı tahmin edildi.

Toplam nüfus içinde yaşlı nüfus oranının yıllara gore en düşük olduğu illerin, genç nüfus yapısına haiz olan Şanlıurfa, Şırnak ve Hakkari olduğu görüldü.

HER 4 HANEDEN BİRİNDE EN AZ BİR YAŞLI FERT VAR

Türkiye'de 2021'de toplam 25 milyon 329 bin 833 haneden 6 milyon 112 bin 760'ında yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu belirlendi. Diğer bir ifadeyle, hanelerin yüzde 24,1'inde minimum bir yaşlı fert yaşadığı görüldü.

En az bir yaşlı birey bulunan 6 milyon 112 bin 760 hanenin 1 milyon 561 bin 398'ini tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu. Bu hanelerin yüzde 74,9'unda yaşlı kadınlar, yüzde 25,1'inde ise yaşlı erkekler yaşıyor.

En azca bir yaşlı fert bulunan haneler arasında tek kişilik yaşlı hane halkı oranının en yüksek olduğu il, 2021 senesinde yüzde 35,2 ile Burdur oldu. Bu ili yüzde 34,9 ile Balıkesir, yüzde 34,4 ile Çanakkale izledi. Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 6,5 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 12,5 ile Şırnak, yüzde 12,9 ile Batman izledi.

Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini meydana getiren 100 yaş ve üzerindeki yaşlı şahıs sayısı 2021'de 5 bin 859 oldu. Bizim ülkemizde 100 yaş ve üstünde en fazlaca yaşlıya haiz ilk üç il sırası ile 815 kişiyle İstanbul, 276 kişiyle Şanlıurfa ve 272 kişiyle Mardin iken, en az yaşlıya sahip ilk üç il ise 7 kişiyle Bartın ve Bayburt, 8 kişiyle Ardahan ve Bilecik oldu. 

OKUMA YAZMA BİLMEYEN YAŞLILARIN ORANI DÜŞTÜ

Yaşlı nüfus içinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı, 2016'da yüzde 20,8 iken 2020'de yüzde 15,6'ya düştü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların payı yüzde 24,2, yaşlı erkeklerin payı yüzde 4,7 çıktı.

Eğitim durumuna bakılırsa yaşlı nüfus incelendiğinde, 2016'da yaşlı nüfusun yüzde 43,7'si ilköğretim mezunu, yüzde 5,6'sı ortaokul yada muadili okul/ilkokul mezunu, yüzde 5,9'u lise yada dengi okul mezunu, yüzde 5,8'i yükseköğretim mezunu iken 2020'de ilköğretim mezunu olanların oranı yüzde 46,1'e, ortaokul yada dengi okul/ilköğretim mezunu olanların oranı yüzde 7,9'a, lise veya muadili okul mezunu olanların payı yüzde 8'e, yükseköğretim mezunu olanların payı ise yüzde 7,4'e terfi etti.

Yaşlı nüfusun tahsil durumu cinsiyete nazaran incelendiğinde, mühim farklılıklar olduğu gözlendi. Bitirilen bütün tahsil düzeylerinde yaşlı adam nüfus oranının yaşlı hanım nüfus oranından daha yüksek olduğu görüldü.

YAŞLI NÜFUSTA MEDENİ DURUM

Yaşlı adam nüfusun 2021 senesinde yüzde 1,3'ünün asla evlenmemiş, yüzde 83,7'sinin resmi nikahla evli, yüzde 3,6'sının boşanmış, yüzde 11,4'ünün eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun yüzde 2,7'sinin hiç evlenmemiş, yüzde 46'sının resmi nikahla evli, yüzde 4'ünün boşanmış, yüzde 47,4'ünün ise eşi ölmüş olduğu belirlendi.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına bakılırsa, eşdeğer hane halkı kullanılabilir birey medyan gelirinin yüzde 60'ına bakılırsa hesaplanan zaruret payı, 2016'da Türkiye geneli için yüzde 21,2 iken 2020'de yüzde 21,9 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2016'da yüzde 16 iken 2020'de yüzde 16,7'ya çıktı.

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete bakılırsa incelendiğinde, yaşlı erkeklerde fakirlik payı 2016'da yüzde 14,7 iken 2020'de yüzde 15,6 oldu. Yaşlı hanımlarda yoksulluk payı ise 2016'da yüzde 17 iken 2020'de yüzde 17,6 olduğu tespit edildi.

Yaşlı nüfusun iş gücüne katılma payı 2016'da yüzde 11,8 iken 2020'de yüzde 10'a geriledi. Bu oran cinsiyete gore incelendiğinde, yaşlı adam nüfusta yüzde 16,8 iken yaşlı kadın nüfusta yüzde 4,6 olarak belirlendi. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının 2016'da yüzde 2,6 iken 2020'de yüzde 2,7 olduğu görüldü.

İNTERNET KULLANAN YAŞLI BİREYLERİN ORANI 4 KAT ARTTI

Yaşam Memnuniyeti Araştırması Sonuçlarına nazaran, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve daha yukarı yaşlarındaki bireylerin payı 2021'de yüzde 49,3 iken bu oran 65 ve daha yukarı yaşlarındaki bireyler için yüzde 56,2 oldu. Yaşlı bireylerin genel mutluluk düzeyi cinsiyete gore incelendiğinde, 2021'de erkeklerin yüzde 51,2'si, bayanların ise yüzde 60,1'i mutlu bulunduğunu beyan etti.

Yaşlı bireylerin 2016'da en mühim saadet kaynağı yüzde 64,2 ile aileleri, yüzde 18 ile çocukları, yüzde 6,9 ile eşleri, yüzde 6,4 ile torunları iken 2021 yılında yüzde 59,9 ile aileleri, yüzde 21,5 ile evlatları, yüzde 8,1 ile torunları ve yüzde 6,2 ile eşleri oldu.

Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, internet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin payı 2016'da yüzde 8,8 iken bu oran 2021 yılında yüzde 32,5'e yükseldi.

İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha çok internet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin payı 2021 senesinde yüzde 40 iken yaşlı kadınların payı yüzde 25,9 oldu.

Etiketler:


Bir Yorum Yaz
Bu site çerez kullanıyor. Siteye göz atmaya devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Şartlar ve KoşullarReklam Politikamız, Hakkımızda