Kira artışına % sınır onaylandı. - Ekonomistci Kira artışına % sınır onaylandı. - Ekonomistci
Kira artışına % sınır onaylandı.


Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kira artışına % sınır onaylandı.

KİRADA YÜZDE 25 SINIRLAMASI


Kanuna nazaran, mesken kiraları bakımından, bu kanunun yürürlüğe girmiş olduğu tarih ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ait anlaşmalar, bir önceki kira yılına ilişkin kira bedelinin yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla geçerli olacak.


Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara nazaran değişim oranının yüzde 25’in altında kalması halinde değişiklik payı geçerli olacak. Bu kaide, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak.


Bu oranları geçecek halde meydana getirilen sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak. Bu hüküm, “taraflarca bu konuda bir antak kalma yapılmamışsa, kira bedelinin, bundan önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık averajlara bakılırsa değişim oranını geçmemek koşuluyla hakim tarafından kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete nazaran belirlenmesine” yönelik düzenleme uyarınca hakim tarafınca verilecek kararlar bakımından da uygulanacak.


* MADDELER


Kanuna gore, avukatlık stajına fiilen mani olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.
Adli ve idari hüküm hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcı mesleğinden olanlar hariç olmak üzere, amme kuruluş ve kuruluşlarının kadro yada pozisyonlarında vazife yapanlar da görevleri esnasında avukatlık stajı yapabilecek. İlgili birimlerce stajın yapılması konusunda ihtiyaç duyulan kolaylık sağlanacak.


Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafınca adli yardım bürosu oluşturulacak.


Yargı mercilerinin talebi üstüne yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından açılan elektronik bilişim sistemi üstünden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak.
Kanunla adli yardım hizmetleri için kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin barolar arasındaki dağıtım esasları belirleniyor. Buna göre, ödenekten gönderilen paraların barolar arasındaki dağıtımında puanlama esas alınacak. Puanlamada en önce her baroya 5 temel puan verilecek. Bu temel puana ilave edilecek puanlar, baroların üye sayıları ve il nüfusları baz alınarak belirlenecek. Baroya kayıtlı olan her 50 üye avukat için bir puan; il nüfusu esas alınarak her 5 bin nüfus için bir puan belirlenerek baronun puanına eklenecek.


Birden fazla baronun bulunduğu illerde ise her 5 bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde 40’ı, o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı kararı elde edilecek puana nazaran dağıtılacak.
Genel Kurulda ondan sonra müsilaj ve imara ilişik düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin geneli üstünde görüşmelere geçildi.

Etiketler:


Bir Yorum Yaz
Bu site çerez kullanıyor. Siteye göz atmaya devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Şartlar ve KoşullarReklam Politikamız, Hakkımızda