Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Nasıl Kurulur ? Yararları ve Zararları


Tam da bu bağlamda bahsi geçen sorunun cevap bulması adına karşımıza modern bir finansal yapı hali taşıyan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) çıkmaktadır.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Nasıl Kurulur ? Yararları ve Zararları

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Nasıl Kurulur?

Ekonomistci işleyiş içerisinde gayrimenkuller önem taşıyan bir yatırım türü olmakla birlikte arzu edildiği anda elden çıkartılması her an basit  olmadığı için sözü geçen yatırımın likidite edilmesinde zorluklar ve karışıklıklar bulunmaktadır. Tam da bu bağlamda bahsi geçen sorunun cevap bulması adına karşımıza modern bir finansal yapı hali taşıyan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) çıkmaktadır.

 GYO kısaca açıklayacak olursak, getiri ihtimali  yüksek gayrimenkullere ve gayrimenkule dayanan proje fikrine yatırım yapmak amaçlı, portföyünde yer alan gayrimenkullerin kira yoluyla ayrılması  ile kira geliri ve en sonunda de elde bulunan mevcut gayrimenkulleri elden çıkararak alım satım kazancı elde etmek ümidiyle kurulan şirketler olarak tanımlanabilir. GYO statüsüne sahip şirketlerin halka açılması zorunlu kılınıp halka arz sonucunda, ortaklığın çıkarılmış sermayesinin asgari %25’i kadarı borsada işleme tabii tutulması gerekmektedir.

GYO kuruluşu için, her iki şekilde de aslolan, ortaklığın Kurul iznine sahip olması gereklidir. Sermaye Piyasası Kurulunca uygun bulunan ortaklıklar, kuruluş izni için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunurlar. Bakanlıkça kuruluş iznine sahip olan ortaklıklar, kuruluş tescili devamında yatırılan sermaye miktarı i ile portföyünü var etmeye başlar. GYO’ların gayrimenkul, gayrimenkule dayalı haklar ve gayrimenkul projelerine, portföy değerlerinin en az %50’si değerinde yatırım yapma gerekliliği vardır.

GYOlar, amaçları gereği süreli ya da süresiz olarak oluşturulabnilirler. Bu doğrultuda, belli bir projeyi oluşturmak  amacıyla süreli ve turizm, sağlık vb. gibi belli bir anaı kapsayan, yatırım yapmak amacıyla süreli ya da süresiz çeşitleri mevcttur. Bununla birlikte, belli bir gaye sınırlaması olmadan da süreli ya da süresiz olarak var olabilirler.

Temel Faydaları

- SPK nezdinde halka açılabilme imkanı

- Halka açılmanın beraberinde getirdiği kurumsallaşma durumu

- GYO‘ların gayrimenkullerin satışından veya kiralanmasından sağlanan kazançların kurumlar vergisinden muaf olması durumu

- Şirketlerin ucuz maliyetli finansman elde edebileceği platformlara daha rahat ulaşım imkanı

- Gayrimenkullerin değerlemesinin yaptırılması hususunda değer artışları realize edilmeden ve vergi ödenmeden şirket kıymetinin artış göstermesi.

Olası Zararlar

- 3-6 ay arasında halka açılmayan GYO’ların lisansı geçersiz sayılacaktır. Bu durumda da, yararlanılan tüm mali faydalar için geçmişe dönük vergi cezası ve itibar kaybı gibi riskler taşıması da olasıdır.

- Genel olarak halka arz sonrası GYO’ların hisse senetleri %30-40 bir düşüş yaşayarak fiyat oluşmaktadır. Bu da gayrimenkullerin diğer kişiler tarafından %30-40 düşüşle elde edilmesi riskini yanında getirmektedir.

- Halka arz edilen şirketin ya da grubun temelde gösterdiği  işleyiş konusunun inşaat-müteahhitlik, gayrimenkul geliştirme dışında kaldığı durumlarda yatırımcı özellikle de yabancı yatırımcı ilgisi çok daha düşük seviyelerde seyredecektir. Yeterli yabancı yatırımcı ilgisi alınmadığı takdirde de piyasada derinlik az olmakta ve buna istinaden hisse değeri çok düşük seviyede kalabilmektedir.

Etiketler:


Bir Yorum Yaz
Bu site çerez kullanıyor. Siteye göz atmaya devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Şartlar ve KoşullarReklam Politikamız, Hakkımızda